HEARTSAFE TIEL

HeartSafe Tiel werkt aan een netwerk van 24 uur per dag bereikbare AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) in het Tielse straatbeeld. Opgeleide vrijwilligers worden middels een sms vanuit de meldkamer van de ambulancedienst op de hoogte gebracht wanneer hun inzet benodigd is. In deze sms staat de locatie van de dichtstbijzijnde AED en de locatie van het slachtoffer. Doelstelling van HeartSafe Tiel is om mensenlevens te redden.

Wekelijks krijgen 300 mensen een hartstilstand, waarvan slechts 5-10% het overleefd. Tijdige inzet van een AED kan dit percentage drastisch verhogen, tot meer dan 50%. HeartSafe Tiel richt zich naast de winkelcentra en bedrijventerreinen expliciet op de woonwijken, aangezien in de thuisomgeving de meeste hartstilstanden plaatsvinden. Meer informatie is te vinden op de site van de Hartstichting.

Burgerhulpverleners

HeartSafe Tiel kan alleen een bijdrage leveren aan een hartveilige omgeving dankzij de inzet van zogenoemde burgerhulpverleners. Deze vrijwilligers worden per SMS gealarmeerd via Hartslagnu.nl. Ook wanneer er geen AED in de buurt is, krijgen vrijwilligers een oproep om de reanimatie te starten. Vrijwilliger worden? Vrijwilligers die over een reanimatie- of AED-bediener certificaat beschikken, kunnen zich direct aanmelden bij Hartslagnu.nl.

AED-Beheerder

Beschikt u over een AED welke u onderdeel wilt laten zijn van HeartSafe Tiel? Meld u AED aan, zodat deze op de overzichtskaart geplaatst kan worden, maar veel belangrijker, meld u deze ook aan in Hartslagnu.nl. Overweegt u een AED aan te schaffen, dan stellen we het zeer op prijs wanneer u met ons contact op wilt nemen om een samenwerking te bewerkstelligen. Wilt u de AED niet in een buitenkast plaatsen? In Hartslagnu.nl kunnen ook tijden aangegeven worden, wanneer een AED een gedeelte van de dag beschikbaar is, bijvoorbeeld alleen tijdens kantooruren.

Veelgestelde vragen

Wat is een AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een apparaat dat bij mensen die een hartstilstand krijgen het hart door middel van elektroshocks weer op gang kan brengen. Doordat het apparaat zelf aangeeft wat er moet gebeuren, kan het ook gebruikt worden door niet-professionele hulpverleners.
In de eerste minuten na een hartstilstand is er doorgaans sprake van een ritmestoornis. Het hart staat dus niet stil, maar beweegt in een ongecoördineerd ritme, waardoor het bloed niet meer wordt rondgepompt. Door toediening van elektroshocks kan het normale ritme weer worden hersteld. Hoe sneller hulp met de defibrillator geboden wordt, hoe groter de kans op overleven zonder blijvende schade aan hersenen en andere organen.

Waar komen de AED’s te hangen?

In overleg met diverse partijen worden de locaties in kaart gebracht. Er wordt gestreefd naar een 6 minutenzone, waarbij er binnen 6 minuten een AED aanwezig kan zijn. De AED’s komen in afgesloten kasten te hangen, die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor vrijwilligers. De AED’s komen zoveel mogelijk op prive-terrein te hangen om sociale controle aanwezig te hebben.

Zijn alle AED’s van hetzelfde type?

Nee. Doordat er in het project ook AED’s worden aangemeld die reeds in bezit zijn van organisaties zijn er verschillende types AED’s. Dat is zeker geen probleem. Het grootste probleem bij een tijdige inzet van een AED is de vindbaarheid en de wetenschap dat er een AED benodigd is. Daarvoor zorgt het SMS alarmeringssysteem. Het type AED is minder belangrijk. Iedere AED is goed!

Hoe wordt vernieling/vandalisme tegengegaan?

Helemaal voorkomen kunnen we het niet, maar gedurende het traject wordt er alles aan gedaan om de burgers te doordringen van de noodzaak van een AED.

Hangen de AED’s in een open kast?

In principe hangen de AED’s in een met een pincode of cijferslot afgesloten kast. In het sms-bericht wat de meldkamer verstuurd wordt de code doorgegeven. Inmiddels zijn er ook enkele kasten zonder slot opgehangen zodat de AED nog sneller ingezet kan worden.

LOCATIES

SPONSORS

STEUNT U ONS?

SPONSORING

HeartSafe Tiel kan niet zonder de financiële steun van sponsors en donateurs. Wilt u een financiële bijdrage leveren? Kijk op de pagina Sponsoring voor de mogelijkheden.

ACTIES

Wilt u een actie opzetten voor HeartSafe Tiel, bijvoorbeeld een tennistoernooi of sponsorloop organiseren, neem dan contact met ons op. We helpen graag met het concreet maken van ideeën.

VRIJWILLIGERS

HeartSafe Tiel kan uw hulp goed gebruiken bij het onderhoud van de AED’s, het verder in kaart brengen van de AED’s in Tiel en de promotie van onze activiteiten bij scholen, bedrijven en overheid.

SAMEN MAKEN WE TIEL HARTVEILIG