CURSUSSEN REANIMATIE & AED

In 2022 gaan we weer cursussen Reanimatie & AED verzorgen in samenwerking met onze partner Just4Safety. Deelname aan een cursus kost € 35,-.

 • 14 maart herhalingscursus reanimatie
 • 17 mei basiscursus reanimatie
 • 11 juli herhalingscursus reanimatie
 • 26 september basiscursus reanimatie
 • 28 november herhalingscursus reanimatie

Aanmelden kan via deze link

INFORMATIEKRANT OP DE MAT

Trots! De HeartSafe Tiel Informatiekrant is klaar en gedrukt en ligt volgende week op de mat samen met de De Zakengids bij alle inwoners van de gemeente Tiel. Kun je (net als ons) niet wachten? Bekijk hem dan online en lees het interview met onze voorzitter Nicole Mouw-Elstgeest en penningmeester Bianca Looyschelder – De Weerd. Maar ook een ervaringsverhaal met Marcel van Binsbergen en Wilco van Wijk.
Steun HeartSafe Tiel bij het bereiken van de doelstellingen om nog meer 24 uur per dag bereikbare AED’s in het Tielse straatbeeld te brengen en koop een (of meer) hartje(s) in de Hartjesloterij via www.heartsafetiel.nl/hartjesloterij en maak kans op mooie prijzen. En word Burgerhulpverlener!!
Heb je een bedrijf/winkel/receptie/wachtruimte en wil je een aantal kranten ontvangen om neer te leggen? Laat het ons weten via info@heartsafetiel.nl. We brengen er graag een paar langs.
Volg HeartSafe Tiel om op de hoogte te blijven van nieuwe AED locaties!

AED OP WADENOIJENLAAN IN HEARTSAFE TIEL

In samenwerking met de bewoners van het Ridderweide appartementencomplex is de AED naar buiten verplaatst aan de Wadenoijenlaan en vanaf heden opgenomen in HeartSafe Tiel.
De AED is aangemeld bij HartslagNu waardoor burgerhulpverleners in de buurt een oproep krijgen wanneer de inzet van een AED nodig is.
Heeft u ook een AED binnen hangen, die u graag naar buiten wilt verplaatsen in samenwerking met ons? Stuur een mail naar info@heartsafetiel.nl.
Zowel AED’s bij particulieren als bedrijven willen we graag zoveel mogelijk naar buiten verplaatsen om snel hulp te kunnen bieden bij een reanimatie.
SAMEN MAKEN WE TIEL HARTVEILIG

SAMENWERKING OM TIEL HARTVEILIGER TE MAKEN

Een 24-uurs netwerk van voldoende AED’s in de gemeente Tiel. Dat is het gezamenlijke doel van organisatie Just4Safety en Stichting Heartsafe Tiel. Het is belangrijk om je aan te melden als je burgerhulpverlener wilt worden of wanneer je thuis een AED hebt hangen, zo luidt de boodschap.
 
Wat een Automatische Externe Defibrillator (AED) is en waar ze geplaatst worden, dat sijpelt met regelmaat door in berichtgeving. Maar welke soorten zijn er, hoe werken ze, wie mag ze gebruiken en wanneer?
 
,,Het is bijvoorbeeld belangrijk om binnen zes minuten te starten met reanimeren. Tijdige inzet van een AED kan de overlevingskans met meer dan vijftig procent verhogen. Veel mensen weten dat niet eens’’, legt Bianca Looyschelder van Heartsafe Tiel uit, een organisatie die zich hard maakt voor een 24-uurs netwerk van bereikbare AED’s in Tiel. Zij doet dat door fondsenwerving voor de aanschaf van AED’s en buitenkasten en informatievoorziening om burgerhulpverleners te werven.
 
Looyschelder: ,,Wij willen het belang en de beschikbaarheid van AED’s en burgerhulpverleners nog inzichtelijker maken. We hebben momenteel zo’n achttien AED’s in eigen beheer, maar er zijn er veel meer in de gemeente Tiel waarvan we het bestaan niet afweten, omdat ze van particulieren en bedrijven zijn en omdat ze vaak binnenhangen. ”
 
Inmiddels zijn er volgens Looyschelder 85 geïdentificeerd, waarvan er 37 de gehele dag beschikbaar zijn. ,,AED’s zijn vaak slecht of helemaal niet onderhouden of liggen zelfs nog ergens ongebruikt in de kast, nieuw in de doos. Terwijl deze ook een houdbaarheidsdatum hebben en daarom geregistreerd moeten worden”, zegt Looyschelder. Ze roept inwoners op met hen samen te werken. ,,Door de AED’s met hulp van ons, goed te onderhouden en ook beschikbaar te stellen aan buurtgenoten. We willen een goede dekking in de gemeente en met name in de Tielse Hertogenwijk mist dat nog.’’
 
SMS uit de meldkamer
Voor de informatievoorziening en werving van burgerhulpverleners – Tiel heeft er momenteel 126 – wordt samengewerkt met Just4Safety, die trainingen en opleidingen aanbiedt en medische hulpverlening en ondersteuning verzorgt bij evenementen. ,,We willen op informatieavonden laten zien wat het werk inhoudt en wat ze kunnen verwachten, ook vanuit onze eigen ervaring’’, aldus Wilco van Wijk van Just4Safety.
 
Met het inrichten van zes-minuten-zones wil de organisatie zo snel mogelijk goed opgeleide vrijwilligers op locatie krijgen. Wanneer hun inzet gewenst is, krijgen zij bij een reanimatiemelding een sms van de Meldkamer Ambulancezorg, met de locatie en kastcode van de dichtstbijzijnde AED en de locatie van het slachtoffer. ,,Is er geen AED in de buurt, dan moet er gestart worden met reanimeren. Daarom kunnen we het niet vaak genoeg benadrukken: kun je reanimeren en heb je een reanimatiediploma? Meld je dan aan als burgerhulpverlener op de website Hartslagnu.nl, zodat je in actie kunt komen bij een hartstilstand bij jou in de buurt.’’
 
Realiteit
Los van de theorie weten vrijwilligers volgens Van Wijk vaak niet wat ze in de praktijk kunnen verwachten. ,,We benadrukken dat de realiteit vaak anders is. Dat het kan voorkomen dat je ergens niet naar binnen mag of durft. Het kan gebeuren dat je te laat komt. Wij proberen iets wat als negatief ervaren kan worden om te zetten in iets positiefs, door burgers te laten weten wat er speelt en te vertellen hoe hulpverlening echt in zijn werk gaat.’’
 
(bron: De Gelderlander https://www.gelderlander.nl/rivierenland/samenwerking-om-tiel-hartveiliger-te-maken~a863c237/)

RABO CLUBSUPPORT

Vanaf vandaag kunnen klanten van de Rabobank stemmen voor de Rabo ClubSupport. Ben je klant? Check de mail voor je unieke stemcode en geef je stem aan Stichting HeartSafe Tiel. Het kan direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

AED GEPLAATST OP PRINSES MARIJKELAAN

Met dank aan Geurt Kakebeen en Dekatec voor het ophangen en aansluiten van de AED kast is er weer een buurt (omgeving Prinses Marijkelaan) in Tiel hartveilig.

BURGERHULPVERLENING EN REANIMATIE MAATREGELEN VERSOEPELD

Ook tijdens de huidige coronacrisis willen wij dat mensen gereanimeerd worden. De vraag is hoe burgerhulpverleners op een verantwoorde wijze kunnen reanimeren. Nu de verspreiding van het coronavirus is afgenomen worden de eerder ingestelde richtlijnen met ingang van 22 juni versoepeld.

HartslagNu alarmeert weer alle burgerhulpverleners, ook die boven de 50 jaar. Er gelden wel een aantal duidelijke waarschuwingen.

Ga niet naar een reanimatie als:

 • je positief getest bent op covid-19 en zolang je door GGD/RIVM als besmettelijk wordt beschouwd,
 • je je ziek voelt / symptomen van covid-19 hebt of als dat voor één van je huisgenoten geldt,
 • je tot een risicogroep behoort of als dat voor één van je huisgenoten geldt.

Belangrijk om te weten: als burgerhulpverlener ben je niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.

Aangepast beleid meldkamer

De 112-meldkamer heeft een aangepast beleid om te achterhalen of het slachtoffer met covid-19 besmet is. Bij een melding van een hartstilstand vraagt de centralist in de 112-meldkamer aan de beller of het slachtoffer covid-19 heeft. Wanneer de centralist informatie verkrijgt die erop wijst dat het slachtoffer besmet is, vraagt de centralist aan de beller dit door te geven aan de burgerhulpverleners die komen en wordt geadviseerd het aangepaste protocol te volgen.

Normaal protocol

Vanaf 22 juni geldt standaard weer het normale reanimatieprotocol:

 • Geef wel mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

Uitzondering bij covid-19: aangepast protocol

Als de meldkamercentralist oordeelt dat het slachtoffer besmet is met covid-19 kan je nog steeds hulp verlenen:

 • Beoordeel ademhaling door alleen te kijken.
 • Dek mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

INFORMATIEBIJEENKOMST 8 JULI

Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: het kan iedereen overkomen. Het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in en rond het huis. Om de overlevingskans te laten stijgen werkt HeartSafe Tiel aan een netwerk van 24 uur per dag bereikbare AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) in de gemeente Tiel.

Opgeleide burgerhulpverleners, aangemeld bij Hartslagnu.nl, worden middels een sms vanuit de meldkamer van de ambulancedienst op de hoogte gebracht wanneer hun inzet benodigd is. In deze sms staat de locatie van de dichtstbijzijnde AED en de locatie van het slachtoffer.

Wilt u alles weten over dit project en de mogelijkheden om Burgerhulpverlener te worden of een AED in uw buurt te realiseren?

Kom naar de informatiebijeenkomst op woensdag 8 juli (inloop vanaf 19:00, aanvang 19:30) bij Just4Safety – Edisonstraat 26 – TIEL Meld u aan via deze link.

MAATREGELEN VOOR BURGERHULPVERLENERS IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft bij HartslagNu geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Infectie voorkomen

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. Echter, de besmettelijkheid en de complicaties voor jongere burgerhulpverleners zijn aanzienlijk kleiner dan voor oudere hulpverleners. Het risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt (en) bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%). Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico veel groter.

Daarom heeft HartslagNu samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties.

Maatregelen

Voor een inzet:

 • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
 • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
 • HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
 • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
 • Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
 • Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.

Tijdens een inzet:

 • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
 • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet:

 • Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Wij beseffen dat, gezien de dynamiek van deze pandemie, dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben. Mochten er veranderingen in de situatie optreden, dan stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Verder is het voor jou belangrijk om te weten dat je als burgerhulpverlener niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie. Voel je ook niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.

Scholing automatisch verlengd
De Europese Reanimatieraad heeft reanimatiediploma’s die geldig waren tot in 2020, allemaal verlengd met één jaar. Als jouw scholing dus in 2020 zou verlopen, hebben wij dit al automatisch in jouw profiel verlengd met één jaar tot in 2021.

Nieuwe manier van oproepen
Door bovenstaande maatregelen worden vermoedelijk minder burgerhulpverleners opgeroepen. In samenwerking met de Universiteit van Twente hebben we afgelopen jaar in een simulatiemodel onderzocht wat een verbetering van de huidige alarmering zou zijn. Daarom gaan we vanaf vandaag werken met een variabele oproepstraal:

De oproepstraal stellen we vast op basis van:

 • Een maximale straal van 2 km
 • Het aantal burgerhulpverleners binnen de straal (maximaal 100)
 • Het aantal AED’s binnen de straal (maximaal 3)

Deze nieuwe wijze van ‘slim’ alarmeren zorgt ervoor dat wij zowel voor plattelandsgebieden als stedelijke gebieden een betere inzet van burgerhulpverleners gaan krijgen. In stedelijke gebieden worden niet teveel burgerhulpverleners opgeroepen en in plattelandsgebieden juist meer burgerhulpverleners. Dit altijd met een maximum van 100 op te roepen burgerhulpverleners. Het doel is dat we hiermee maximaal 5 vrijwilligers zo snel mogelijk ter plaatse gaan krijgen.

Uiteraard zullen we deze nieuwe oproepstraal met al onze partners na verloop van tijd evalueren en daar waar nodig bijstellen. Dit is een wens geweest van veel verschillende partijen en daarom wordt dit nu per direct ingevoerd, zodat gedurende de coronacrisis nog steeds voldoende burgerhulpverleners kunnen worden opgeroepen.

INTENSIEVERE SAMENWERKING HEARTSAFE TIEL – JUST4SAFETY

HeartSafe Tiel en Just4Safety hebben besloten om de krachten maximaal te bundelen. Met deze samenwerking richten wij ons op alle bedrijven en inwoners van de gemeente Tiel, door een 24-uurs netwerk van beschikbare AED’s en burgerhulpverlening verder uit te rollen en te versterken.

Daarnaast bieden wij een snelle service op het gebied van:
– onderhoud van particuliere en bedrijfs-AED’s
– nazorg na een reanimatie/AED-inzet
– basis- en herhalingstrainingen reanimatie/AED vanaf 1 persoon