BUURTAED ACTIE HENNEPE

Ook voor de Hennepe hebben we een BuurtAED aangemaakt. Doneren voor Hennepe

 

 

OPROEP HEARTSAFE TIEL IN TIEL ACTUEEL – STAD TIEL

Vandaag in de Stad Tiel in de rubriek Tiel Actueel een oproep voor Burgerhulpverleners en het aanmelden van AED’s die naar buiten verplaatst mogen worden om zo bij te dragen aan een 24 uur beschikbaar hartveiling netwerk in de gemeente Tiel. Beschikt u over een diploma reanimatie en AED? Meld u dan aan bij www.hartslagnu.nl. Voor het aanmelden van AED’s of meer informatie: info@heartsafetiel.nl

 

HARTSTICHTING EN VRIENDENLOTERIJ SCHENKEN BUITENKASTEN

De eerste van 15 door de Hartstichting en VriendenLoterij beschikbaar gestelde AED buitenkasten is geplaatst. Ben je AED beheerder in Tiel en wil je de AED ook 24 uur per dag beschikbaar stellen, zodat deze opgeroepen kan worden via HartslagNu? Neem dan contact op via info@heartsafetiel.nl om de mogelijkheden te bespreken.

AED OP DIJKMANZOET

Tijdens de informatiebijeenkomst in januari van Buurtpreventie Passewaaij hebben Just4Safety een AED en Stichting Heartbeat een buitenkast toegezegd. Deze zal geplaatst gaan worden op de Dijkmanzoet .

Locaties

Hier komt een overzichtskaart van de locaties in Tiel e.o. waar een AED te vinden is.

Veelgestelde vragen

Wat is een AED?
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een apparaat dat bij mensen die een hartstilstand krijgen het hart door middel van elektroshocks weer op gang kan brengen. Doordat het apparaat zelf aangeeft wat er moet gebeuren, kan het ook gebruikt worden door niet-professionele hulpverleners.
In de eerste minuten na een hartstilstand is er doorgaans sprake van een ritmestoornis. Het hart staat dus niet stil, maar beweegt in een ongecoördineerd ritme, waardoor het bloed niet meer wordt rondgepompt. Door toediening van elektroshocks kan het normale ritme weer worden hersteld. Hoe sneller hulp met de defibrillator geboden wordt, hoe groter de kans op overleven zonder blijvende schade aan hersenen en andere organen.

Waar komen de AED’s te hangen?
In overleg met ambulancedienst worden de locaties in kaart gebracht. Er wordt gestreefd naar een 6 minutenzone, waarbij er binnen 6 minuten een AED aanwezig kan zijn. De AED’s komen in afgesloten kasten te hangen, die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor vrijwilligers.

Zijn alle AED’s van hetzelfde type?
Nee. Doordat er in het project ook AED’s worden aangemeld die reeds in bezit zijn van organisaties zijn er verschillende types AED’s. Dat is zeker geen probleem. Het grootste probleem bij een tijdige inzet van een AED is de vindbaarheid en de wetenschap dat er een AED benodigd is. Daarvoor zorgt het SMS alarmeringssysteem. Het type AED is minder belangrijk. Iedere AED is goed!

Hoe wordt vernieling/vandalisme tegengegaan?
Helemaal voorkomen kunnen we het niet, maar gedurende het traject wordt er alles aan gedaan om de burgers te doordringen van de noodzaak van een AED. Er zal onder andere een informatieve film gemaakt worden om op scholen te vertonen.

Sponsors

HeartSafe Tiel wordt mogelijk gemaakt door:

HeartSafe Tiel

Stichting Heartbeat werkt onder de noemer HeartSafe Tiel aan een netwerk van 24 uur per dag bereikbare AED’s. (Automatische Externe Defibrillatoren) in het Tielse straatbeeld. Opgeleide vrijwilligers worden middels een sms vanuit de meldkamer van de ambulancedienst op de hoogte gebracht wanneer hun inzet benodigd is. In deze sms staat de locatie van de dichtstbijzijnde AED en de locatie van het slachtoffer. Doelstelling van HeartSafe Tiel is om mensenlevens te redden.

Wekelijks krijgen 300 mensen een hartstilstand, waarvan slechts 5-10% het overleefd. Tijdige inzet van een AED kan dit percentage drastisch verhogen, tot meer dan 50%. HeartSafe Tiel richt zich naast de winkelcentra en bedrijventerreinen expliciet op de woonwijken, aangezien in de thuisomgeving de meeste hartstilstanden plaatsvinden. Hiermee draagt dit project tevens bij aan de doelstellingen die de Nederlandse Hartstichting heeft gesteld met de 6 Minuten Campagne. Meer informatie: www.6minuten.nl

Vrijwilligers
Vrijwilligers worden per SMS gealarmeerd via Hartslagnu.nl. Ook wanneer er geen AED in de buurt is, krijgen vrijwilligers een oproep om de reanimatie te starten. Vrijwilliger worden? Vrijwilligers die over een reanimatie- of AED-bediener certificaat beschikken, kunnen zich direct aanmelden bij AED-Alert. Wilt u vrijwilliger worden en een opleiding volgen? Schrijft u zich dan in voor de opleiding.

hartslagnu

Opleidingen
In samenwerking met JB-Opleidingen organiseren we een paar keer per jaar de training Reanimatie & AED. Wordt u ook vrijwilliger van HeartSafe Tiel en beschikt u nog niet over een certificaat? Schrijft u zich dan snel in. De vrijwillige eigen bijdrage voor de training bedraagt € 30,-.

AED-Beheerder
Beschikt u over een AED welke u onderdeel wilt laten zijn van HeartSafe Tiel? Meld u AED aan, zodat deze op de overzichtskaart geplaatst kan worden, maar veel belangrijker, meld u deze ook aan in Hartslagnu.nl. Overweegt u een AED aan te schaffen, dan stellen we het zeer op prijs wanneer u met ons contact op wilt nemen om een samenwerking te bewerkstelligen. Wilt u de AED niet in een buitenkast plaatsen? In Hartslagnu.nl kunnen ook tijden aangegeven worden, wanneer een AED een gedeelte van de dag beschikbaar is, bijvoorbeeld alleen tijdens kantooruren.

Pincode Buitenkast
Stichting Heartbeat plaatst de AED’s in een met pincode beveiligde buitenkast. Deze pincode wordt verstuurd met de sms.

HeartCare

Stichting Heartbeat zet zich enerzijds in om gezinnen met een hartpatiënt plezier en ontspanning in te richten. Een tweede minstens zo belangrijke doelstelling is gericht op een toename van het aantal Automatische Externe Defibrillatoren (AED) in het straatbeeld. Deze doelstelling wordt onder meer bereikt door de projecten HeartSafe Tiel en HeartEvent. Deze projecten hebben we onder gebracht onder de algemene noemer HeartCare, waaronder we ook andere op (preventieve) zorg gerichte activiteiten van Stichting Heartbeat laten vallen. Voorbeelden daarvan zijn informatie voorziening aan organisaties omtrent HeartSafe projecten, maar ook ondersteuning bij het verkrijgen van noodzakelijke medicatie voor een hartpatiëntje.  

Wat is een AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een apparaat dat bij mensen die een hartstilstand krijgen het hart door middel van elektroshocks weer op gang kan brengen. Doordat het apparaat zelf aangeeft wat er moet gebeuren, kan het ook gebruikt worden door niet-professionele hulpverleners. In de eerste minuten na een hartstilstand is er doorgaans sprake van een ritmestoornis. Het hart staat dus niet stil, maar beweegt in een ongecoördineerd ritme, waardoor het bloed niet meer wordt rondgepompt. Door toediening van elektroshocks kan het normale ritme weer worden hersteld. Hoe sneller hulp met de defibrillator geboden wordt, hoe groter de kans op overleven zonder blijvende schade aan hersenen en andere organen. Een AED kan herkend worden aan onderstaand pictogram:

Meer informatie: www.6minuten.nl