BURGERHULPVERLENING EN REANIMATIE MAATREGELEN VERSOEPELD

Ook tijdens de huidige coronacrisis willen wij dat mensen gereanimeerd worden. De vraag is hoe burgerhulpverleners op een verantwoorde wijze kunnen reanimeren. Nu de verspreiding van het coronavirus is afgenomen worden de eerder ingestelde richtlijnen met ingang van 22 juni versoepeld. HartslagNu alarmeert weer alle burgerhulpverleners, ook die boven de 50 jaar. Er gelden wel […]

INFORMATIEBIJEENKOMST 8 JULI

Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: het kan iedereen overkomen. Het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in en rond het huis. Om de overlevingskans te laten stijgen werkt HeartSafe Tiel aan een netwerk van 24 uur per dag bereikbare AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) in […]

MAATREGELEN VOOR BURGERHULPVERLENERS IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft bij HartslagNu geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Infectie voorkomen Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. Echter, de besmettelijkheid en de complicaties voor jongere burgerhulpverleners […]

INTENSIEVERE SAMENWERKING HEARTSAFE TIEL – JUST4SAFETY

HeartSafe Tiel en Just4Safety hebben besloten om de krachten maximaal te bundelen. Met deze samenwerking richten wij ons op alle bedrijven en inwoners van de gemeente Tiel, door een 24-uurs netwerk van beschikbare AED’s en burgerhulpverlening verder uit te rollen en te versterken. Daarnaast bieden wij een snelle service op het gebied van: – onderhoud van […]

AED BIJ KTVM TIEL

Aan de buitenmuur van het gebouw van de Koninklijke Tielse Vrijwillige Muziekvereniging in Tiel is een AED opgehangen, die beschikbaar is voor de hele buurt. Buurtbewoners hebben samen de financiering van de AED gerealiseerd en nemen ook het onderhoud voor hun rekening. HeartSafe Tiel heeft bijdragen aan het project door het beschikbaar stellen van een buitenkast. […]

MERRY CHRISTMAS