AH – MOLENSTRAATJE – EMBALLAGE ACTIE

Gedurende de periode van juni tot en met oktober kun je je statiegeldbonnetje bij de Albert Heijn – Molenstraatje deponeren in de speciale bak. De opbrengst hiervan is bestemd voor HeartSafe Tiel en wordt gebruikt om aan de buitengevel van de AH een AED te plaatsen.

ANBI HEARTSAFE TIEL

Stichting HeartSafe Tiel is per 1-1-2018 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

INGEBRUIKNAME BUITENKAST AED EN ONDERTEKENING AFSPRAKEN STICHTING HEARTSAFE TIEL

Vrijdag heeft wethouder Driessen een nieuwe buitenkast voor een AED in gebruik gesteld bij de Drumptse Hof. Ook ondertekenden vertegenwoordigers van de stichting HeartSafe Tiel en de gemeente ter plaatse de samenwerkingsafspraken. In de raadsvergadering van 8 november 2017 heeft de gemeenteraad van Tiel unaniem besloten om geld beschikbaar te stellen om Tiel meer ‘Hartveilig’ […]

AED GEPLAATST OP WINKELCENTRUM PASSEWAAIJ

De Buurtvereniging Passewaaij heeft afgelopen vrijdag een officieel de AED in gebruik genomen die geplaatst is bij de ingang van de Albert Heijn op het Winkelcentrum Passewaaij.

WORD LID VAN DE CLUB VAN 200

Wilt u HeartSafe Tiel steunen? Word dan lid van de Club van 200. Met een jaarlijkse bijdrage van € 200,- stelt u HeartSafe Tiel in staat het aantal AED’s in Tiel uit te breiden en het onderhoud ervan te bekostigen. Bekijk de flyer. Direct lid worden? Kijk in de webshop van HeartSafe Tiel.

HEARTSAFE TIEL: MEER AED’S IN HET STRAATBEELD

Sinds een halfjaar is Stichting HeartSafe Tiel officieel actief. Gestart als project van Stichting Heartbeat werkt Stichting HeartSafe Tiel aan een netwerk van 24 uur per dag bereikbare AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) in het straatbeeld van de gemeente Tiel. Opgeleide burgerhulpverleners worden middels een sms vanuit de meldkamer van de ambulancedienst op de hoogte gebracht […]